Śledź nas na:Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to określona strategia i podejście powiązane z zarządzaniem aktywami organizacji, czyli ludźmi, którzy znajdują zatrudnienie w danym zakładzie pracy. Oni swoją pracą indywidualną bądź zbiorową przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów danej organizacji.

Opiera się to na zasadach zarządzania przedsiębiorstwem, a także poszczególnymi relacjami z zatrudnionymi ludźmi. Wykorzystuje się pełny potencjał ich zdolności oraz wszystkie inne cechy mogące być przydatne dla firmy. Pracownicy w ramach korzyści otrzymują materialne, ale i psychologiczne nagrody, które są wynikiem ich pozytywnej pracy na rzecz firmy. W ten sposób udaje się doprowadzić do lepszej organizacji pracy całego przedsiębiorstwa a co za tym idzie, przekłada się to również na wyniki finansowe danej jednostki.

  • liczba prac: 9