Śledź nas na:Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie kapitałem ludzkim to jedna z tych najważniejszych dziedzin, jakie obowiązuje w nowoczesnych firmach XXI wieku. Model planowego działania zakłada odmienność zasobów ludzkich w porównaniu do innych zasobów, wyróżniając następujące cechy:

Zasoby ludzkie w organizacjach muszą być zarządzane profesjonalnie, ponieważ w każdym innym przypadku osiągnięcie celu okaże się zawodne. Od kierownika, szefa czy też przywódcy wymaga się znajomości natury ludzi i ich osobowości do takiego stopnia, aby można było wykorzystać w najlepszy sposób wszystkie umiejętności oraz kwalifikacje danego pracownika. Poprzez te działania można rozwijać ich dalszy progres zawodowy oraz osobowy.


Pracodawca ma prawo do wykorzystania doświadczenia umiejętności pracownika jednak w określonym stopniu. To wszystko określa zawarta przez obie strony umowa o pracę. Przełożony według założeń nie jest właścicielem pracownika to my jako podwładni sami, decydujemy o naszym zaangażowaniu w pracę. Pracodawca jedynie nagradza efekt naszej pracy w postaci awansu lub karze w przypadku gdy zaniedbujemy pracę w postaci kar finansowych, lub zwolnienia z pracy.


Od wspomnianego zarządzania zależy czy dana firma odniesie sukces lub porażkę. W grę wchodzą więc umiejętności oraz postawa ludzi, którzy z nami pracują, ponieważ ich doświadczenie, oraz zaangażowanie może przełożyć się na sukces firmy. Jeśli jednak zasoby rzeczowe, pieniężne czy informacyjne zostaną zmarnowane, jest to krok w kierunku klęski firmy. To właśnie dlatego zarządzanie personelem skupia się na umiejętnościach i postawie ludzi, którzy tworzą plan strategiczny własnej firmy. Dyrektor naczelny odpowiedzialny za wdrożenie takie planu wraz z dyrektorem personalnym mają za zadanie wprowadzić wytyczne poprzez wykorzystanie mocnych stron ludzkich zasobów.Zobacz także