Śledź nas na:Rodzaje zarządzania

W największych terminologiach ujętych w literaturze światowej już na samym początku lat 80 pojawia się bardzo często pojęcie ZZL. Jest to nic innego jak określenie zarządzania kadrami lub też innym personelem. Co prawda ogólne pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi pojawia się nieco później poprzez rozwój tego kierunku, ale mimo wszystko warto podkreślić, że tego typu filozofia jest ważnym elementem.

Oczywiście wprowadzanie nowych terminów odbiło się również na zmianie postępowania wobec ludzi pracujących w przedsiębiorstwach. Wcześniej ogólne zasoby ludzkie bardziej kojarzyły się z rzeczami związanymi za koszty działania gospodarczego. Wraz z nowymi przepisami zaczęto traktować wspomniane zasoby bardziej niż kapitał który trzeba skutecznie pomnażać dalej.

Zarządzanie ujęte w jeden model


W tym modelu zarządzania możemy wymienić między innymi
strategie personalną, która jest koncepcją kształtującą i angażującą do działania zasoby ludzkie. Dzięki takiemu zaangażowaniu dochodzi do realizacji ustalonych celów szczegółowych procesy personalne, które łączą się z zasadniczymi procesami biznesowymi narzędzia, które są pomocne w rozwiązywaniu wszelakich kwestii personalnych.


Takie połączenie czy powiązania oddziałuje między innymi na aktorów ZZL, czyli najważniejszą funkcję personalną w przedsiębiorstwie. Grupę te stanowią menadżerowie a ich umiejętności, mają wpływ na inne części systemu. Dzięki takim podziałom wyróżniamy model sita i model kapitału ludzkiego.
Model mieszany związany z polityką personalną wykorzystuje model sita, które uwzględniany jest w czasie rekrutacji czy selekcji. Drugi model powiązany z kapitałem ludzkim wykorzystywany jest dopiero po zatrudnieniu pracownika.

Dlatego w ZZL bardzo ważnym czynnikiem jest strategia personalna a jej rodzaj, jest zależny od planu ogólnego działania danego przedsiębiorstwa. W tej koncepcji uwzględnia się na modele strategii model Harvardzki i model Michigan.Zobacz także