Śledź nas na:Modele zarządzania (Harvadzki, Michigan, Narodowy, Uniwersalny)

Zarządzanie kadrami to szereg zbioru określonych działań, które pozwalają osobom pracującym i innym zatrudnionym organizacjom na dogadanie się w sprawach pracowniczych. Po analizie następuje wdrożenie działania poprzez realizację tych wszystkich zawartych uzgodnień.

Model strategicznego zarządzania kadrami i zasobami ludzkimi to prosty system opierający się na założeniach obejmujących koncepcję działań wobec zasobów i potencjału kadrowego pracowników. W tym modelu wyróżniamy:


Model Harvardzki obejmuje on partycypacje pracowników oraz możliwości ich przemieszczania, system wynagrodzeń oraz ogólny model organizacji pracy. Jego podstawowym działaniem jest Koordynacja aż 3 obszarów działań oraz integracja z określoną strategią danej organizacji.


Model Michigan jest on związany z funkcjami takimi jak dobór pracowników, pełna ocena efektów ich pracy, nagradzanie za prace oraz umożliwia im pełny rozwój poprzez szkolenia i inne formy podnoszące kwalifikacje. Wszystkie wspomniane funkcje są ze sobą połączone, tworząc cykl zasobów ludzkich. Warto wspomnieć, że zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne również uwzględnia działanie tych połączonych procesów w jednym obszarze działania.


Model Narodowy obejmuje on długotrwałe planowanie zasobów oraz jest odpowiedzialny za rekrutacje pracowników wśród niedawnych absolwentów szkół wyższych posiadających kulturę organizacyjną. Model ten rozwija umiejętności personelu oraz doprowadza do integracji grupy poprzez wykonywanie skoordynowanych zadań co prowadzi do tego, że dzięki tej metodzie dochodzi do samodoskonalenia się systemu. Metoda ta rozwija również system socjalny.


Model Uniwersalny obejmuje w swoich założeniach grupę pracowników, którzy są najważniejszym zasobem organizacyjnym. W myśl systemu integracja łączy się z celem misji i filozofią organizacji. Dzięki uniwersalności kształtowana jest kultura organizacyjna mająca na celu pełną indywidualizację stosunków pracy.Zobacz także