Śledź nas na:Cele zarządzania kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim opiera się na kilku podstawowych elementach które po połączeniu stanowią jeden cel. Wśród tych celów możemy wymienić między innymi :

Dbanie o obsługę klienta – nakreślenie prostych zasad między klientem a firmą. Wprowadzenie strategii organizacji która musi kierować się dobrem klienta poprzez zaspokajanie jego potrzeb

Praktyczne zarządzanie – Model pracy przedsiębiorstwa bardzo często wymusza sytuacje w których rzeczywistość nie jest zgodna z modelami teoretycznymi w których wprowadzone są uproszczenia. Do firmy trzeba więc wprowadzać coraz to nowsze pomysły mające na celu usprawnianie działania firmy co odnosi się też do przyszłych korzyści ekonomicznych działanie pozwala budować przewagę konkurencyjną na wybranym rynku. 

Odpowiedzialność poszczególnych liderów w organizacji – prezes czy też inne ciało zarządzające musi rozważać dwa wymiary mierniki wewnętrzne i zewnętrzne podczas pracy.

Ogólne zarządzanie kapitałem ludzkim – Zarządzanie w odniesieniu do ludzi. Nie określa się tu tylko ekonomii ale także inne wartości osobowe. System ekonomiczny powiązany jest ściśle z procesem produkcji gdzie rolę odgrywają wspomniane wartości osobowe. Niedopełnienie lub zaniechanie tego celu prowadzi w ostateczności do dużych strat w firmie. Unikanie tych strat odbywa się poprzez zastosowanie wiedzy człowieka.


Zobacz także