Śledź nas na:Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi

Główną wartość każdej firmy zawsze opieramy na zasobach ludzkich. Jest to w pewnym sensie kapitał, który inwestujemy z późniejszym zyskiem. Wszystko odbywa się metodycznie gdzie określane są cele, metody oraz sposób działania przedsiębiorstwa. Zarządzanie kadrami to głównie zbiór decyzji ściśle związanych z ludźmi co ukierunkowane jest do dążenia do pewnego celu indywidualnego bądź zbiorowego.

Wszystko nastawione jest na rozwój i podtrzymanie dobrze działającej siły roboczej powstałej dzięki pracownikom firmy. Jest to prosty czynnik ludzki dzięki któremu możemy osiągnąć wszystkie założenia i cele

Elementy procesu zarządzania

Zaplanowanie zasobów ludzkich – działania mające służyć zaspokojeniu potrzeb ludzi z kadr uwzględniając przy tym czynniki wewnętrzne jak i otoczenie.

Nabór rekrutacja – sporządzenie pewnej puli kandydatów do pracy tak, aby było to zgodne z planem zasobów ludzkich. Możliwość kierowania się doborem poprzez proces organizacji podejmujący decyzję o ogólnym zatrudnieniu pracownika.

Wdrożenie – przyjęcie określonych działań programowych mających na celu włączenie niedawno rekrutowanych osób do danej organizacji.

Ocena efektu pracy – proces w którym zdobywamy informacje o efektywności pracy naszego człowieka.

Szkolenie rozwój – działanie mające na celu podtrzymanie wydajności oraz jej poprawę poprzez szkolenia i inne działania rozwojowe.

Nagroda – nagroda dla pracowników, którzy wykonali dobrą pracę motywacja poprzez nagradzanie.Zobacz także