Śledź nas na:

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Artykuły

  • liczba prac:

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie kapitałem ludzkim to jedna z tych najważniejszych dziedzin, jakie obowiązuje w nowoczesnych firmach XXI wieku. Model planowego działania zakłada odmienność zasobów ludzkich w porównaniu do innych zasobów, wyróżniając następujące cechy:

Podejście twarde i miękkie

W zarządzaniu zasobami ludzkimi możemy spotkać się z dwoma podejściami do pracownika. Pierwszy zawsze w swoich założeniach opiera się na ekonomii, kalkulacji i ilości. Pracownik w tym założeniu jest osobą potraktowaną jak zasób materialny, który zgodnie z założeniem musi przynosić efekty wyższe od poświęconych nakładów.

Modele zarządzania (Harvadzki, Michigan, Narodowy, Uniwersalny)

Zarządzanie kadrami to szereg zbioru określonych działań, które pozwalają osobom pracującym i innym zatrudnionym organizacjom na dogadanie się w sprawach pracowniczych. Po analizie następuje wdrożenie działania poprzez realizację tych wszystkich zawartych uzgodnień.

Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

W zasadzie model organizacji zasobami ludzkimi opiera się przede wszystkim na określeniu projektu organizacji. Wszystko co związane z tworzeniem robi się od podstaw, dzięki czemu wszystkie działania są tak odpowiednio skonstruowane, że ostatecznie proces ten prowadzi do wiele lepszej integracji i współpracy.

Rodzaje zarządzania

W największych terminologiach ujętych w literaturze światowej już na samym początku lat 80 pojawia się bardzo często pojęcie ZZL. Jest to nic innego jak określenie zarządzania kadrami lub też innym personelem. Co prawda ogólne pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi pojawia się nieco później poprzez rozwój tego kierunku, ale mimo wszystko warto podkreślić, że tego typu filozofia jest ważnym elementem.

Geneza i rozwój koncepcji

Ogólną genezę zarządzania zasobami ludzkimi zawsze określa się na podstawie przebiegu odpowiedniej funkcji personalnej w danej firmie. Oczywiście wraz z początkiem XIX wieku, nastąpił rozwój ogólnego założenia co, przyjęło formę świadczeń.

Cele zarządzania kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim opiera się na kilku podstawowych elementach które po połączeniu stanowią jeden cel. Wśród tych celów możemy wymienić między innymi :

Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi

Główną wartość każdej firmy zawsze opieramy na zasobach ludzkich. Jest to w pewnym sensie kapitał, który inwestujemy z późniejszym zyskiem. Wszystko odbywa się metodycznie gdzie określane są cele, metody oraz sposób działania przedsiębiorstwa. Zarządzanie kadrami to głównie zbiór decyzji ściśle związanych z ludźmi co ukierunkowane jest do dążenia do pewnego celu indywidualnego bądź zbiorowego.